ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย179
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก116
3ช่างซ่อมรถยนต์159125
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร9361