ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย1813
2ช่างซ่อมรถยนต์5525
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์3913
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6945
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก4323
6ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์219
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9626