ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย1813
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก4323
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9626
4ช่างซ่อมรถยนต์5525
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6945
6ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์219
7ช่างบำรุงรักษารถยนต์3913