ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย1712
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7761
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)467
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)467
5ช่างซ่อมรถยนต์1818
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8659
7ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2827
8ช่างบำรุงรักษารถยนต์3531
9ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD6744