ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2827
2พนักงานนวดไทย1712
3ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD6744
4ช่างซ่อมรถยนต์1818
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)467
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์3531
7ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร8659
8ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7761
9พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)467