ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องเรือนไม้2222
2ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD3610
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ1910
4พนักงานนวดไทย6762
5ผู้ประกอบอาหารไทย1311
6ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า3628
7ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร194137
8ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม87
9ช่างบำรุงรักษารถยนต์4213
10ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก8987