ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี3319
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก121108
3ผู้ประกอบอาหารไทย156109
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)1211
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร202140
6ผู้ประกอบขนมอบ1212
7พนักงานผสมเครื่องดื่ม2323