ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี3319
2ผู้ประกอบอาหารไทย156109
3พนักงานผสมเครื่องดื่ม2323
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร202140
5ผู้ประกอบขนมอบ1212
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก121108
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)1211