ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2925
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3813
3ช่างสีรถยนต์2020
4ช่างเชื่อมแม็ก11
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)8634
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7726
7ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์2310
8พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์2322
9ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ241
10ช่างบำรุงรักษารถยนต์150122
11ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์4035