ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2925
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ241
3ช่างสีรถยนต์2020
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)8634
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร7726
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์150122
7ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์4035
8ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3813
9ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์2310
10พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์2322
11ช่างเชื่อมแม็ก11