ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์7728
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร9648
3ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม318
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก22