ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์2020
2ช่างเชื่อมทิก228
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์3535
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร16656
5ช่างฉาบปูน3535
6พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์2020
7ช่างเชื่อมแม็ก297
8ช่างก่ออิฐ7772