ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5040
2ช่างกลึง110
3ผู้ประกอบอาหารไทย2120
4ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร229
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9860
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร164100
7ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์2524
8ช่างก่ออิฐ2524
9ช่างบำรุงรักษารถยนต์5636