ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างกลึง110
2ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร229
3ผู้ประกอบอาหารไทย2120
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์5636
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร164100
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5040
7ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์2524
8พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9860
9ช่างก่ออิฐ2524