ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)2626
2ผู้ประกอบอาหารไทย2216
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2019
4ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์1510
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร174142
6ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)1111
7ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์1817
8พนักงานต้อนรับส่วนหน้า2020
9ช่างบำรุงรักษารถยนต์3837