ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD122
2ผู้ประกอบอาหารไทย5038
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์111111
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร122101
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3827