ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย5038
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3827
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร122101
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์111111
5ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD122