ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1412
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)3915
3ช่างซ่อมรถยนต์6961
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร153128
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์7167
6ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ130