ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก11
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)4821
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6853
4ช่างบำรุงรักษารถยนต์161159
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ3130