ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ3130
2ผู้ประกอบอาหารไทย00
3ช่างซ่อมรถยนต์00
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6853
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์161159
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก11
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)4821