ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างแต่งผมสตรี1513
2ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า10895
3ผู้ประกอบอาหารไทย10990
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร170131
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3529
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)3734
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)8378