ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ3026
2ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง1919
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ6038
4ช่างกลึง183
5ช่างควบคุมเครื่องกลึงซีเอ็นซี1010
6ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน77
7ผู้ประกอบอาหารไทย1515
8ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า1919
9ช่างเชื่อมทิก66
10ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์106
11ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร149111
12ช่างบำรุงรักษารถยนต์3225
13ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5547
14ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น6048
15พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)138129
16พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์3130
17ช่างเชื่อมแม็ก11