ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน77
2ช่างเชื่อมแม็ก11
3ช่างกลึง183
4ผู้ประกอบอาหารไทย1515
5ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง1919
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5547
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)138129
8ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC1010
9ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์106
10ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร149111
11ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น6048
12ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า1919
13ช่างเชื่อมทิก66
14พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์3130
15ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ6038
16สาขาช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ3026
17ช่างบำรุงรักษารถยนต์3225