ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)3414
2ช่างซ่อมรถยนต์1110
3พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า2523
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12369
5ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม2020
6ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD224