ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย4233
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก209
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)224
4ช่างซ่อมรถยนต์2117
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร5041
6ช่างบำรุงรักษารถยนต์8160