ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12399
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก4039
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)4035