ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2422
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)2222
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)6262
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร125108
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์2929