ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)2222
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร125108
3ช่างบำรุงรักษารถยนต์2929
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2422
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)6262