ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD9647
2ช่างสีรถยนต์4039
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)5943
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)1344
5ผู้ประกอบอาหารไทย5934
6ช่างซ่อมรถยนต์8079
7ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์6965
8ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร220165
9ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3418
10ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)2811
11ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)3737
12ช่างเคาะตัวถังรถยนต์2020
13ช่างเชื่อมแม็ก2511
14พนักงานต้อนรับส่วนหน้า280
15พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)595
16ช่างก่ออิฐ10