ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)5943
2ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)3737
3ช่างสีรถยนต์4039
4ช่างเชื่อมแม็ก2511
5ผู้ประกอบอาหารไทย5934
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3418
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)1344
8พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)595
9ช่างซ่อมรถยนต์8079
10ช่างเคาะตัวถังรถยนต์2020
11ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์6965
12ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร220165
13ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)2811
14ช่างก่ออิฐ10
15พนักงานต้อนรับส่วนหน้า280
16ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD9647