ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมแม็ก66
2ช่างกลึง2220
3ผู้ประกอบอาหารไทย1110
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2020
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร19689
6ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2723
7ช่างบำรุงรักษารถยนต์8957