ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย55
2ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์183
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก6552
4ผู้ประกอบอาหารไทย4729
5ช่างเชื่อมแม็ก4629
6ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร4343
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)99
8ช่างซ่อมรถยนต์146138
9ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง109104
10ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร14775
11ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)83
12ช่างบำรุงรักษารถยนต์11394
13ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ5334