ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ5334
2พนักงานนวดไทย55
3ช่างเชื่อมท่อพอลิเอทีลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)109104
4ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์183
5ช่างซ่อมรถยนต์146138
6ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร4343
7ผู้ประกอบอาหารไทย4729
8ช่างบำรุงรักษารถยนต์11394
9ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร14775
10ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก6552
11ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์)83
12ช่างเชื่อมแม็ก4629
13พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)99