ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมรถยนต์8873
2ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร7575
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร129109
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2020