ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2020
2ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร7575
3ช่างซ่อมรถยนต์8873
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร129109