ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน2121
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร16247
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก10890
4ช่างเชื่อมแม็ก1810