ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไม้ก่อสร้าง3535
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก77
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)1515
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)1111
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร191118
6ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ6018