ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ6018
2ช่างไม้ก่อสร้าง3535
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร191118
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก77
5พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)1515
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)1111