ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน33
2ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร2424
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12386