ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย1514
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2121
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร10099
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ192