ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ192
2พนักงานนวดไทย1514
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร10099
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2121