ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)11
2ช่างซ่อมรถยนต์6662
3ช่างเชื่อมทิก218
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร15759
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3830
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)270
7ช่างเจียระไนพลอย21
8ช่างก่ออิฐ2817