ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องประดับ(ประดับอัญมณี)11
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก3830
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)270
4ช่างซ่อมรถยนต์6662
5ช่างเจียระไนพลอย21
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร15759
7ช่างเชื่อมทิก218
8ช่างก่ออิฐ2817