ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ249
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)9183
3ช่างเชื่อมทิก109
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร350258
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก9762
6พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์3131
7พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)7373