ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก9762
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน)7373
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)9183
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร350258
5พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์3131
6ช่างเชื่อมทิก109
7ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ249