ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2928
2ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ 7171
3ช่างกลึง44
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก187167
5ช่างซ่อมรถยนต์85
6ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร674530
7ช่างเชื่อมทิก42
8ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ4821
9ช่างบำรุงรักษารถยนต์203201