ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ4821
2พนักงานนวดไทย2928
3ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก - แม็ก ด้วยหุ่นยนต์7171
4ช่างกลึง44
5ช่างซ่อมรถยนต์85
6ช่างเชื่อมทิก42
7ช่างบำรุงรักษารถยนต์203201
8ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร674530
9ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก187167