ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง3735
2นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน3737
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1814
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร187116
5ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า3737
6ช่างฉาบปูน210
7ช่างก่ออิฐ2114
8ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ9656