ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ9656
2ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง3735
3ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า3737
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร187116
5ช่างฉาบปูน210
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก1814
7นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน3737
8ช่างก่ออิฐ2114