ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ2810
2ช่างเชื่อมทิก115
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร6326
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)9834
5ช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม)3029