ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร12091
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก2626
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)3633