ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ4021
2ช่างเชื่อมทิก1511
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร286160
4ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม174
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก4623