ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมแม็ก11
2ผู้ประกอบอาหารไทย98
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)5021
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร18596
5ช่างเชื่อมทิก3531
6ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ4432
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล2121
8ช่างบำรุงรักษารถยนต์5951
9ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD3838