ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมแม็ก3915
2ผู้ประกอบอาหารไทย1917
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก11386
4พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)132
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร513350
6ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม66
7ช่างอิเล็กทรอนิกส์63
8ช่างเชื่อมทิก2711
9ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ7122