ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องเรือนไม้238
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ43
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)5252
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร391319
5ช่างสีเครื่องเรือน2119
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก5738