ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก11279
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)430
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)423
4ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร1212
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร272231
6ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ62