ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ62
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ)430
3ช่างไฟฟ้าภายนอกอาคาร1212
4ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร272231
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก11279
6พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ)423