ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็ก ด้วยหุ่นยนต์ 259
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก7369
3ช่างสีรถยนต์42
4ช่างเชื่อมแม็ก40
5ช่างกลึง210
6ช่างซ่อมรถยนต์140
7ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร34293
8พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์55
9ช่างเชื่อมทิก163