ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2828
2ช่างซ่อมรถยนต์5120
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร20389
4นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด)1818
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก76