ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ สาขา จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานนวดไทย2828
2นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ(หัตถบำบัด)1818
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก76
4ช่างซ่อมรถยนต์5120
5ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร20389