ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดสปอร์ต 30 ชั่วโมง1818
2ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง2018
3การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง1919
4ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง1919
5เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 ชั่วโมง2020
6การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชั่วโมง2019
7เทคนิคการนวดไทยตามแนวเส้นสิบ 30 ชั่วโมง2020