ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
2ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง100
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง5757
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง40
5ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง86
6การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 18 ชั่วโมง2423
7การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 ชั่วโมง2010
8การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง2020
9เทคนิคการก่ออิฐ 18 ชั่วโมง2323