ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง95
2การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง6060
3ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง63
4ช่างเชื่อมไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
5ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง43
6ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง2120
7ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง4141
8การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 ชั่วโมง100100
9การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
10ช่างสีอาคาร 30 ชั่วโมง220219
11ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง54
12การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2015
13การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง120120
14ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง240240
15ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง1712
16การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง100100
17การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง2020