ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมโครงสร้าง) 30 ชั่วโมง2020
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง4141
3การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง100100
4ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง240240
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง63
6ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 560 ชั่วโมง43
7ช่างสีอาคาร 30 ชั่วโมง220219
8การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2015
9การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง6060
10การตัดเย็บชุดพื้นเมือง 30 ชั่วโมง100100
11ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง2120
12การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง2020
13ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง1712
14ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง95
15ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง54
16การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง120120
17การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020