ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี 60 ชั่วโมง2020
2การซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง6058
3ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 60 ชั่วโมง4040
4การทำขนมอบ 60 ชั่วโมง4040
5การทำขนมไทย 60 ชั่วโมง4039