ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ในรถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง6262