ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง2020
2การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง2020
3การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ 18 ชั่วโมง2020