ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2320
2ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง2018
3ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง1717
4การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 ชั่วโมง2525
5ช่างสีรถยนต์ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
6ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง76
7ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง2015
8ช่างเชื่อมทิก 560 ชั่วโมง85
9ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 ชั่วโมง1111
10ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1010
11การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง5348