ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2320
2ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง2015
3ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง2018
4ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 560 ชั่วโมง1111
5การทำขนมไทยและเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง5348
6ช่างสีรถยนต์ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
7ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง76
8การพัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศในองค์กร 30 ชั่วโมง2525
9ช่างเชื่อมทิก 560 ชั่วโมง85
10ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1010
11ช่างสีรถยนต์ 280 ชั่วโมง1717