ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 60 ชั่วโมง6060
2ช่างเชื่อมไฟฟ้า 60 ชั่วโมง100100
3การซ่อมรถจักรยานยนต์ 60 ชั่วโมง2020
4ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 60 ชั่วโมง2020