ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง2020
2การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 18 ชั่วโมง2020
3การทำฝ้าเพดานและผนังโครงอะลูมิเนียม 30 ชั่วโมง2019