ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปอาหารทะเลและการถนอมอาหาร 18 ชั่วโมง6969
2การก่ออิฐ 18 ชั่วโมง2020